Каква е връзката между здравето и сексуалното представяне на мъжете?

Някои проучвания, показват, че повечето от мъжете ,които имат исхемична болест на сърцето също така имат проблем и с получаването на ерекция. Атеросклерозата представлява дифузен процес и обикновено не пази нито един орган. Извън психологическите причини за еректилна дисфункция, най-често тя е предизвикана именно от невъзможноста за адекватна доставка на кръв до кавернозното тяло на половия член. В този случай не помагат дори и модерните препарати за предизвикване на ерекция, които са известни в медицината като фосфодиестеразни инхибитори.

Как се достига до разбиране за проблемна ерекция?

Диагностиката се извършва подробно и комплексно – от уролози-андролози, сексолози и специалисти по инвазивна диагностика и лечение на сърдечносъдовите заболявания. Когато бъдат изключени психологическите, хормоналните и други специфични причини за проблема, се прави проверка на проходимостта на артериите в малкия таз.Това може да стане и без инвазивно изследване, а чрез компютърна томография с контраст.

Как да се справим с нея?

От известно време съвременната медицина работи по посока за радикалното решаване на проблема с възстановяване на пълноценния кръвоток в артерията, която е отговорна за проблемите с ерекцията. Прави се дилатация подобно на интервенциите в сърдечните артерии и при необходимост има възможност да се постави стент. Интересно е, че като размер артериите, които снабдяват сърцето и кавернозното тяло на пениса, са много близки. Затова и при двата типа интервенции може да се използват коронарни стентове, които излъчват лекарства, за по-добри резултати.
Артериите ,които се намират в областта на малкия таз, не са в постоянно движение, както тези при сърцето, затова и инвазивната процедура в тази област крие по-малък риск, в сравнение с една стандартна коронарна интервенция. По отношение на резултатите, те са много добри при голям процент от пациентите. Ако все пак процедурата се окаже неуспешна, това означава, че състоянието остава същото, но не влошаване допълнително сексуалната функция.